กรอบแว่นไทเทเนียม Titanium ถือว่าเป็นกรอบแว่นประเภทโลหะชนิดหนึ่ง ซึ่งกรอบแว่นประเภทนี้มีจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักที่เบา และยืดหยุ่นได้ดี ในกรอบแว่นไทเทเนียมบางยี่ห้อสามารถออกแบบให้โค้งงอได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นรับกับใบหน้าของผู้สวมใส่

ในปัจจุบันกรอบแว่นตาไทเทเนียมได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องด้วยจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักที่เบา อย่างไรก็ตาม กรอบแว่นตาไทเทเนียมจะมีราคาค่อนข้างสูง หากเปรียบเทียบกับกรอบแว่นชนิดอื่น ๆ

ในขณะผู้ใช้บางคนถึงขั้นรู้สึกว่าการใส่กรอบแว่นตาไทเทเนียมนั้น ทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ใส่แว่นเลยทีเดียว นั่นเพราะกรอบแว่นประเภทนี้มีน้ำหนักที่เบามากจริงๆ